Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych, w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych jest EXPERT HOME Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (61-655), os. Na Murawie 7/2, NIP:  9721300636, REGON: 383198465 wpisana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000783743
 2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych można kontaktować się na adres email: biuro@experthome.pl, pisemnie na adres naszej siedziby podany w pkt.1 lub telefonicznie pod numerem +48695086280. Jako Administrator nie wyznaczyliśmy Inspektora Danych Osobowych.
 3. Pani/Pana dane osobowe takie jak m.in. imię i nazwisko, numer telefonu, e-mail, adres nieruchomości będą przetwarzane w celu realizacji umowy pośrednictwa (art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO), dokonania czynności zmierzających do zawarcia umowy, spersonalizowanego marketingu bezpośredniego w trakcie wykonywania umowy jak i po jej wygaśnięciu lub jeżeli nie została ona zawarta (art. 6 ust. 1 lit.f RODO) oraz ewentualnego dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z zawartą umową pośrednictwa lub jeżeli nie została zawarta (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Dane osobowe posiadamy w związku z realizacją Pani/Pana zapytania dotyczącego obszaru naszej działalności (np. zapytanie o nieruchomość), za pośrednictwem poczty elektronicznej, portalu branżowego z ogłoszeniami, naszej strony internetowej, telefonu lub kontaktu osobistego. Przykładowymi działaniami marketingowymi, które podejmujemy są np. prośba o wystawienie opinii po zrealizowanej transakcji, prośba o polecenie nas znajomym, przesłanie życzeń świątecznych lub informacji o nowościach w naszej firmie. W przypadku jeśli poszukujesz nieruchomości przesyłamy lub proponujemy telefonicznie im co jakiś czas nowe oferty dostosowane do Twoich kryteriów.
 5. W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Pani/Pana dane, jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli wykonywać nasze usługi. Będziemy przekazywać dane wyłącznie dwóm grupom: naszym pracownikom i współpracownikom (m.in agentom prowadzącym działalność gospodarczą pracującym w naszej firmie na mocy umowy agencyjnej), którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, oraz innym odbiorcom danych np. dostawcom usług IT i hostingu oraz portalom branżowym z ogłoszeniami, innym pośrednikom współpracującym, urzędnikom, kancelarii notarialnej, fotografowi, rzeczoznawcy majątkowemu, pośrednikowi kredytowemu. Dodatkowo przepisy prawa wymagają przetwarzania danych osobowych klientów dla celów podatkowych i rachunkowych.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na czas realizacji usługi lub dłuższy, jeśli jest prawnie uzasadniony (5 lat licząc od końca roku rozliczeniowego na potrzeby urzędu skarbowego, 10 lat przewidziane dla przedawnienia roszczeń).
 7. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże jest niezbędne do podjęcia działań mających na celu zawarcie umowy i/lub zapewnienia realizacji zapisów i postanowień umowy między stronami – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie z Panią/Panem umowy / świadczenie usług.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, jak również do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w dowolnym momencie (sprzeciw wobec przetwarzania danych jest równoznaczny z zaprzestaniem realizacji zapisów i postanowień umowy między stronami), do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, do bycia zapomnianym oraz do przeniesienia swoich danych.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
 11. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Pytania, wnioski i uwagi odnośnie do zasad polityki prywatności oraz przetwarzania danych można kierować drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@experthome.pl

Wszelkie podane przez Pośrednika informacje nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.

Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

rozumiem